Fagdidaktik

 

GÆldende bestemmelser, kristendomskundskab

Formål og øvrige bestemmelser

Procedureregler ved en elevs fritagelse

Fokus på området "Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser"

GÆldende bestemmelser, folkeskolen overordnet

Folkeskolens formål

Lov om folkeskolen

Vejledende timetal, Undervisningsministeriet

Om skolens formål

Skolens formål 1993 og 2006 synoptisk (pdf)

Løgstrup - Oversigt over Løgstrup: Skolens formål

Afsluttende prØver

Folkeskolens prøver

Udgivelser med oplæg til mundtlig prøve i kristendomskundskab

LÆringskonsulenten

Om læringskonsulenterne

Liselotte Uhrenholt er læringskonsulent for bl.a. kristendomskundskab

ReligionslÆrerforeningen

Foreningens formål er fagligt og pædagogisk at styrke kristendoms-/religionsundervisningen i den danske folkeskole. Foreningen udgiver bladet Religionslæreren.

Bilag og links af forskellig karakter

Litteraturliste - inkl.omtale af religionspædagogiske tidsskrifter

Lærebogssystemer til kristendomskundskab - en kommenteret oversigt

Undervisningsmaterialer online
En oversigt over portaler og materialesamlinger.

Begrundelse for faget kristendomskundskab

Læremiddel.dk
Nationalt videncenter, der har til formål at udvikle og formidle viden om læremidlers betydning for læring og undervisning.
Der ligger en række analysemodeller online.

Evalueringsopgaver og fokuspunkter for evaluering i faget kristendomskundskab (pdf)
I Vejle kommune har man udarbejdet et materiale til brug for evaluering.

Ålholm Skoles læseplan for kristendomskundskab 2004 (pdf)
Ålholm skole udviklede i 2002/2004 sin egen læseplan for kristendomskundskab.

Primary Resources
I England er man langt fremme med at bruge interaktive tavler, og det materiale, der ligger her på siden, er tænkt til brug på disse. Det er skolelærere, der har lagt ting, som deres kolleger bare kan tage og bruge i deres egen undervisning. Primary School omfatter elever fra 5-11 år.
Vælg R.E. (Religious Education) i menuen til venstre.

Bloom - Blooms taksonomi (pdf)

 

Irene Larsen